Monterail Sp. z o. o. realizuje następujące projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

Umowa nr: POIR.03.03.03-02-0245/20 pt. „Promocja marki Monterail w krajach Zatoki Perskiej”

Celem realizacji projektu jest wzmocnienie wizerunku marki produktowej Monterail wśród zagranicznych kontrahentów oraz rozszerzenie działalności w krajach Zatoki Perskiej w związku z udziałem w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju, w tym również promowania Marki Polskiej Gospodarki. Realizacja projektu będzie miała długofalowy skutek w działalności eksportowej firmy. Dzięki niemu zawiązane relacje biznesowe wpłyną na podpisane umowy, które będą okazją do zwiększenia przychodów firmy, a także uatrakcyjnienia portfolio, a pozytywne rekomendacje z pewnością przyciągną kolejnych klientów.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 90 300.00 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 67 725.00 PLN

Umowa nr: POIR.03.03.03-02-0161/20 pt. „Promocja marki Monterail na arenie międzynarodowej”

Celem projektu jest umocnienie marki produktowej Monterail w świadomości klientów oraz jej pozycji konkurencyjnej na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu będzie miała długofalowy skutek w działalności eksportowej firmy. Dzięki niemu zawiązane relacje biznesowe wpłyną na podpisane umowy, które będą okazją do zwiększenia przychodów firmy, a także uatrakcyjnienia portfolio, a pozytywne rekomendacje z pewnością przyciągną kolejnych klientów.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 541 400.00 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 406 050.00 PLN